Biznes INVESTIN.SIERADZ.EU - miejski portal gospodarczy
  • 19 lutego 2021

INVESTIN.SIERADZ.EU - miejski portal gospodarczy

Z wielką przyjemnością przedstawiamy Państwu pierwszy miejski portal gospodarczy Sieradza investin.sieradz.eu. 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców i przedsiębiorców do współpracy i aktywnego udziału w budowaniu profilu gospodarczego Sieradza, tak aby wykorzystać jego pełne możliwości i stworzyć instrument wspierający lokalną gospodarkę – z jednoczesną korzyścią dla przedsiębiorców i mieszkańców Sieradza. Strona internetowa stanowi również bezpłatny instrument promujący zarówno Miasto, jak i firmy z jego terenu.

Głównym celem portalu jest zapewnienie szybkiego i czytelnego dostępu do aktualnej informacji o ofercie inwestycyjnej Sieradza ze szczegółową prezentacją map terenów inwestycyjnych, zarówno tych, które należą do oferty miejskiej, jak i nieruchomości prywatnych (komercyjnych) spełniających określone kryteria, na których mogą być realizowane projekty inwestycyjne mogące uzyskać zwolnienie z podatku dochodowego przewidziane w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji.

Portal zawiera również informacje o aktualnych pracach nad strategią rozwoju Sieradza do 2030r., gdzie za pomocą formularza online można przesyłać pomysły i propozycje dotyczące kierunków rozwoju Miasta.

Jest także ułatwieniem dla przedsiębiorców w podejmowaniu optymalnych decyzji w zakresie nowych inwestycji bądź reinwestycji, czy choćby w nawiązaniu kooperacji z innymi przedsiębiorstwami w efekcie której nastąpi wzrost wymiany gospodarczej. Na internetowej stronie gospodarczej Sieradza, będzie można znaleźć szczegółowe informacje o regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy wraz z oszacowaniem jej wartości.

Przedsiębiorcy zainteresowani rozwojem swojej działalności eksportowej lub poszukujący kontrahenta do współpracy uzyskają docelowo miejsce, w którym nie tylko zawarte są informacje nt. ich danych teleadresowych, ale również krótka charakterystyka ich działalności, profil zainteresowań współpracą (np. poszukiwanie inwestora/kontrahenta, oferowane tereny pod inwestycję w tym również prywatne nieruchomości komercyjne typu greenfield, brownfield: hale produkcyjne, magazynowe, powierzchnie biurowe).

Na portalu - jeśli takie zapytania wpłyną do Urzędu - publikowane będą również oferty zagranicznych inwestorów poszukujących np. polskich kontrahentów do współpracy oraz aktualne oferty pracy zgłaszane przez przedsiębiorców z terenu Sieradza.

Internetowy portal gospodarczy w pod koniec marca będzie posiadał również wersję angielskojęzyczną, aby w pełni promować gospodarczy potencjał lokalnych firm poza granicami kraju przy wykorzystaniu interentu, jako jednego z najważniejszych i najszybszych środków komunikacji i wymiany informacji.

Portal docelowo ma stać się narzędziem integrującym i wspierającym rozwój przedsiębiorczości poprzez ułatwiony dostęp do kompleksowej i pełnej informacji o regionie i firmach w nim działających, dlatego tak ważna jest aktywna współpraca pomiędzy samorządem, a przedsiębiorcami i mieszkańcami - do czego gorąco Państwa zachęcamy i zapraszamy.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy oraz prosimy o zgłaszanie uwag do portalu na adres: investin@sieradz.eu