KOLEJ DUŻYCH PRĘDKOŚCI SZANĄ ROZWOJU SIERADZA

Sieradz w komponencie kolejowym (Kolej Dużych Prędkości) w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) - nowe linie kolejowe LK nr 85 i 87

Na inwestycje kolejowe na terenie województwa łódzkiego składają się:

W ramach relacji Warszawa – CPK – Łódź – Sieradz – Poznań:

  • nowa linia nr 85, odcinek Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Widzew,
  • nowa linia nr 85, odcinek Łódź Fabryczna – Poznań Starołęka.

 W ramach relacji Sieradz - Wrocław:

  • nowe linie nr 86 i 87, Sieradz Północny – Wrocław Główny (linia nr 87 wpisana jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2019r.  <Dz. U. z2019r. poz.552>, jako linia kolejowa o znaczeniu państwowym).

    Efektem budowy nowej linii nr 85 Warszawa – CPK – Łódź – Sieradz – Kalisz – Poznań będzie przede wszystkim włączenie Centralnego Portu Komunikacyjnego w system transportu kolejowego. Istotnie skróci się ponadto czas jazdy w relacjach pomiędzy Warszawą, Łodzią, Sieradzem i Poznaniem oraz Wrocławiem, co przyczyni się do wzrostu konkurencyjności transportu kolejowego pomiędzy tymi miastami.

    Nowe linie nr 86 i 87 na odcinku Sieradz Północny – Wrocław Główny, jako kontynuacja przywołanego powyżej odcinka Warszawa – CPK – Łódź – Sieradz, stworzą szybkie połączenie Warszawy i Łodzi z Wrocławiem i całym Dolnym Śląskiem. Umożliwią także uruchomienie komunikacji kolejowej do Kępna i Wieruszowa, tworząc atrakcyjne czasowo połączenia zarówno w kierunku wschodnim do Łodzi, CPK oraz Warszawy, jak i zachodnim do Wrocławia.

Szczegółowa mapa propozycji przebiegu linii kolejowych przez Sieradz (duże pliki):


Komponent kolejowy z przebiegiem korytarzy linii kolejowych w granicach administracyjnych Miasta Sieradza, wymienionych w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL), był przedmiotem szczegółowej analizy.

Powstanie w Sieradzu tak ważnej arterii kolejowej będzie ważnym instrumentem rozwoju Miasta i będzie stanowić duże znaczenie dla mieszkańców całego Regionu w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. Lokalizacja nowych linii kolejowych oraz przystanku „Sieradz Północny” na terenie Sieradza przyczyni się do dalszego dynamicznego rozwoju Miasta i będzie dodatkowym atutem dla inwestorów w wyborze Sieradza, jako atrakcyjnego miejsca do inwestycji, przez co powstaną kolejne przedsiębiorstwa i nowe miejsca pracy. Jednocześnie Sieradz stanie się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem do zamieszkania.


Wstępne konsultacje społeczne (samorządowe)

Wnioski z analizy przeprowadzonej na etapie konsultacji samorządowych w marcu 2020r. – z uwagi na brak na obecnym etapie informacji dotyczących szczegółowego trasowania linii kolejowych nr 85, 87 w „Ciągu 9” - wskazują, że najkorzystniejszym wariantem przebiegu linii kolejowej na terenie Sieradza jest ten, który został wskazany przez Miasto Sieradz na poniżej zamieszczonej mapie (kolor zielony). Jest to stanowisko Miasta przekazane do CPK w zakresie lokalizacji przebiegu nowych linii, jak i umiejscowienia przystanku kolejowego KDP "Sieradz-Północny".

Jest to wariant, który jest wariantem najmniej kolizyjnym i który powinien zostać poddany szerokim konsultacjom społecznym z udziałem przedstawicieli zarówno Miasta, jak i spółki CPK, tak, żeby był akceptowalnym społecznie.


Warianty przebiegu linii kolejowych KDP w granicach administracyjnych Sieradza, przedstawione przez spółkę CPK w ramach konsultacji samorządowych - marzec 2020r.Warianty przebiegu linii kolejowych KDP w granicach administracyjnych Sieradza, wskazane przez Miasto Sieradz w ramach konsultacji samorządowych - marzec 2020r.Proces prowadzenia konsultacji społecznych przez CPK opisuje poniższa infografika:


Etapy budowy nowych linii kolejowych w latach 2021-2030 w galerii zdjęć.