SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA ŁÓDZKIE SP. Z O.O. (www.simlodzkie.pl)

W pierwszym kwartale 2020r., dzięki przeprowadzonemu badaniu ankietowemu, w którym uczestniczyło pond 330 mieszkańców Sieradza oraz innych miast, zostały określone preferencje potencjalnych najemców mieszkań. Wyniki zebranych ankiet pozwoliły nie tylko na określenie potrzeb mieszkaniowych, ale pozwoliły również na określenie profilu najemców i profilu mieszkań. Dzięki temu projektanci przystępujący do projektu budowlanego mają określony układ i standard mieszkań.

Na obecną chwilę, Miasto przystąpiło do I fazy realizacji, w której przygotowywany jest projekt bloku komunalnego. Pozostałe dwa bloki będą budowane w systemie Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM). Realizacja inwestycji planowana jest przy nowo wybudowanym przedłużeniu ul. Sikorskiego. Przekazanie pierwszych mieszkań do eksploatacji planowane jest w IV kwartale  2023 roku.


Nowelizacja ustaw w ramach pakietu mieszkaniowego wprowadziła z początkiem stycznia 2021 roku - kontynuacja programu Mieszkanie Plus - nowy instrument rozwoju tego sektora w postaci Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM). Miasto Sieradz planuje wdrożyć rządowy program w oparciu o projekt „SIM”, w ramach którego w mieście planowana jest budowa mieszkań o charakterze budownictwa wielorodzinnego.

SIM-y to spółki, które - w porozumieniu z samorządem - budują i wynajmują mieszkania z przystępnym czynszem. Mają być alternatywą dla tych, których nie stać na kredyt mieszkaniowy z uwagi na brak zdolności kredytowej lub dla tych osób, które którzy nie chcą wiązać się długoletnim kredytem. SIM-y, jak założono w projekcie, mają zapewnić możliwość dojścia do własności.
Celem programu jest:
  •    zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach;
  •     możliwość dojścia do własności w nowo budowanych mieszkaniach w ramach SIM;
  •     poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach;
  •     dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań;
  •     ułatwienia dla osób, które mają książeczki mieszkaniowe;
  •     pomoc dla najemców dotkniętych ekonomicznymi skutkami COVID-19;
  •     wprowadzenie dopłat do czynszu dla osób, których dochody zmniejszyły się przez pandemię.


Zakładana lokalizacji budownictwa wielorodzinnego w Sieradzu (ul. Sikorskiego).Ogólne wnioski z otrzymanych ankiet (infografika) w galerii zdjęć.