Strategia 2030


Zapraszamy do zgłaszania własnych pomysłów, opinii i sugestii dotyczących przyszłości naszego Miasta. Liczymy na zaangażowanie oraz współpracę przy tworzeniu wizji rozwoju Sieradza na najbliższe 10 lat.

Wypełnienie formularza będzie wymagało podania danych osobowych i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie zgodnie z klauzulą RODO.

Dane zgłaszającego

Załączniki (.png, .jpg, .jpeg, .pdf)

Zdjęcia (maksymalnie 5 zdjęć)