Kolej Dużych Prędkości Konsultacje z mieszkańcami Sieradza - Kolej Dużych Prędkości (aktualne mapy)
  • 20 października 2021
Konsultacje z mieszkańcami Sieradza - Kolej Dużych Prędkości (aktualne mapy)

Aktualizacja 26.10.2021 Konsultacje społeczne dla mieszkańców Miasta Sieradza bez gmin ościennych, dla których konsultacje będą prowadzone również bezpośrednio w ich gminach odbędą się 12 listopada 2021r. od godz. 1300 w Szkole Podstawowej nr 10 (Al. Grunwaldzka 10 Sala...

Miniatura
  • 11 października 2021
Powołanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZZIT)

8 października w Sieradzu nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia międzygminnego powołującego Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZZIT) w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz Zduńska Wola Łask. Związek ZIT obejmuje gminy Miasto Sieradz, Miasto Zduńska Wola,...

Miniatura
Biznes Sieradz z nową strategią rozwoju do 2030 roku
  • 29 września 2021
Sieradz z nową strategią rozwoju do 2030 roku

„Sieradz wyróżniającym się ośrodkiem miejskim skutecznie ograniczającym skutki negatywnych procesów rozwojowych, społecznych, demograficznych, ekonomicznych i gospodarczych”   taką wizję Sieradza w 2030 roku przedłożoną przez Prezydenta Miasta Sieradza zatwierdziła podczas 50 Sesji Rada...

Miniatura
Biznes II przetarg na nieruchomość inwestycyjną Miasta - 1,63 ha
  • 21 września 2021
II przetarg na nieruchomość inwestycyjną Miasta - 1,63 ha

28 września br. o godz. 900 w sali B (II piętro, sala konferencyjna Urzędu Miasta Sieradza) odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych znajdujących się przy ul. Górka Kłocka w Sieradzu (teren w sąsiedztwie Schnee Polska Sp. z o.o.). Jest to oferta...

Miniatura
Biznes II Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju
  • 21 września 2021
II Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju

30 września br. odbędzie się II edycja Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Jest to wydarzenie w kalendarzu imprez gospodarczych w regionie, koncentrujące się na tematach związanych ze sprawiedliwą transformacją oraz  budowaniu i promowaniu innowacyjnej gospodarki z zachowaniem zasad...

Miniatura
Biznes Dzień Przedsiębiorcy 2021
  • 21 czerwca 2021
Dzień Przedsiębiorcy 2021

W dniu 21 czerwca obchodzimy w Polsce Dzień Przedsiębiorcy, oficjalnie ustanowiony 5 lat temu przez Sejm RP. Pomimo przyjęcia tej uchwały w 2016 roku, do dzisiaj Dzień ten nie zaistniał szerzej w świadomości Polaków. Chcąc zmienić obecny stan rzeczy, Miasto Sieradz, Związek Miast Polskich (ZMP),...

Miniatura
Kolej Dużych Prędkości Wybór wykonawcy STEŚ dla linii kolejowych KDP LK85 i LK86 - odcinek Sieradz
  • 15 czerwca 2021
Wybór wykonawcy STEŚ dla linii kolejowych KDP LK85 i LK86 - odcinek Sieradz

Centralny Port Komunikacyjny S.A. dokonał wyboru wykonawcy studium technicznoekonomicznośrodowiskowego (STEŚ) dla projektu pn „Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Łódź – Sieradz Północny i linii kolejowej nr 86 na odc. Sieradz Północny – Kępno – Czernica Wrocławska – Wrocław Główny”. W...

Miniatura
Biznes Nowe zasady udzielania pomocy inwestycyjnej i nowa mapa pomocy regionalnej na lata 2022-2027
  • 11 czerwca 2021
Nowe zasady udzielania pomocy inwestycyjnej i nowa mapa pomocy regionalnej na lata 2022-2027

Komisja Europejska opublikowała nowe wytyczne w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej. Od początku 2022 r. zmienią się zasady aplikowania o tzw. grant rządowy i zwolnienie podatkowe w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Nowe wytyczne, określające warunki przyznawania regionalnej pomocy...

Miniatura