Miasto Sieradz to silny ośrodek subregionalny położony w zachodniej części województwa łódzkiego z silnie rozwiniętymi funkcjami usługowymi, administracyjnymi, handlowymi, rolnym oraz przemysłowymi. Na tempo rozwoju gospodarczego duży wpływ ma stopień przygotowania infrastruktury technicznej, dlatego od lat prowadzone są tu inwestycje w tym zakresie. Rozwijana jest sieć dróg miejskich, sieć gazowa, energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna.


Zachętą dla inwestorów są systematycznie zwiększane i uzbrajane strategiczne dla miasta tereny inwestycyjne, a także lokalne zachęty podatkowe (zwolnienie od podatku od nieruchomości) w postaci regionalnej pomocy inwestycyjnej.