Wypełnienie poniższego formularza będzie wymagało:

  1. Zapoznania się i zaakceptowaniem regulaminu zgłaszania oferty do bazy nieruchomości (treść regulaminu).
  2. Zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO.
  3. Wyrażenia zgodny na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłaszanej oferty nieruchomości.

Dane podstawowe

Dodatkowe informacje

Atrybuty

Szczegółowa lokalizacja nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w dokumentach planistycznych:

Ograniczenia występujące na terenie

Dane dotyczące ceny zgłaszanej nieruchomości

Stan prawny nieruchomości

Dane dotyczące własności nieruchomości;

A. Dane właściciela lub osoby reprezentującej współwłaścicieli posiadającej zgodę do reprezentowania wspólników:

B. Dane współwłaścicieli:

Oświadczenia

Załączniki

Załączniki (.png, .jpg, .jpeg, .pdf)

Zdjęcia (maksymalnie 5 zdjęć)