GOSPODARKA SIERADZA

Na potencjał gospodarczy Sieradza składa się ponad 4 300 podmiotów gospodarczych, w tym kilkanaście firm z kapitałem zagranicznym, które lokują środki przede wszystkim w branże: budowlaną, spożywczą, samochodową, elektroniczną, handlową, farmaceutyczną oraz tekstylną. W Sieradzu działają również podmioty wspierające lokalnych przedsiębiorców. Rozwija się handel i usługi oraz rynek nieruchomości. Na tempo rozwoju gospodarczego duży wpływ ma także stopień przygotowania infrastruktury technicznej, dlatego od lat prowadzone są inwestycje w tym zakresie. Rozwijana jest sieć dróg miejskich, sieć gazowa, energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna, modernizowane są budynki, a niebawem rozpocznie się budowa ciepłowni geotermalno-biomasowej z modułem kogeneracyjnym, która przyczyni się do znacznego ograniczenia zużycia węgla. Systematycznie realizowane są projekty drogowe, zwiększane i uzbrajane są strategiczne dla Miasta tereny inwestycyjne.

Największym atutem, który nie tylko pozwolił na przyciągnięcie nowych inwestycji do miasta, ale również poprawił dostępność komunikacyjną Sieradza  - jest oddana pod koniec 2014 roku droga ekspresowa S-8 wraz z zachodnią obwodnicą Sieradza (DK12) i węzłami komunikacyjnymi "Sieradz-Południe" i "Sieradz-Wschód".

Aktywna polityka na rynku nieruchomości oraz stworzenie przyjaznego klimatu inwestycyjnego pozwoliły na przygotowanie w Sieradzu kompleksowej oferty dla potencjalnych przedsiębiorców, a przede wszystkim na pozyskaniu nowych inwestorów:

  • Asclepios S.A. (FI Ortie) - centrum logistyczne dla farmacji  - Kompleks 5
  • Schnee Polska Sp. z o.o. - producent podzespołów do AGD - Kompleks 7
  • Ceramika Tubądzin III - Zakład Produkcji Płytek Ceramicznych w Sieradzu - Kompleks 4
  • Zarecki Foods  - Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego - Kompleks 5
  • Jeronimo Martins Polska S.A. - Centrum Logistyczne "Sieradz"


 
Miasto oferuje również ulgi i preferencje inwestycyjne w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz w podatku dochodowym w ramach inwestycji lokalizowanych na terenach objętych statusem specjalnej strefy ekonomicznej. Dzięki temu prowadzone są również reinwestycje lokalnych przedsiębiorstw:

  • Medana S.A. – branża farmaceutyczna - Kompleks 1 i 3
  • Cornette Underwear Sp. z o.o. Sp. k. – branża odzieżowa - Kompleks 2
  • Scanfil Poland Sp. z o.o. - branża elektroniczna - Kompleks 6


Na ofertę Sieradza składają się zarówno tereny zlokalizowane w Miejskich Strefach Gospodarczych, jak i tereny, które mogą stanowić nieruchomości kwalifikujące się do objęcia zwolnieniami od podatku dochodowego w ramach przepisów o wspieraniu nowych inwestycji.