GOSPODARKA SIERADZA

Na potencjał gospodarczy Sieradza składa się ponad 4 300 podmiotów gospodarczych, w tym kilkanaście firm z kapitałem zagranicznym, które lokują środki przede wszystkim w branże: budowlaną, spożywczą, samochodową, elektroniczną, handlową, farmaceutyczną oraz tekstylną. W Sieradzu działają również podmioty wspierające lokalnych przedsiębiorców. Rozwija się handel i usługi oraz rynek nieruchomości. Na tempo rozwoju gospodarczego duży wpływ ma także stopień przygotowania infrastruktury technicznej, dlatego od lat prowadzone są inwestycje w tym zakresie. Rozwijana jest sieć dróg miejskich, sieć gazowa, energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna, modernizowane są budynki, a niebawem rozpocznie się budowa ciepłowni geotermalno-biomasowej z modułem kogeneracyjnym, która przyczyni się do znacznego ograniczenia zużycia węgla. Systematycznie realizowane są projekty drogowe, zwiększane i uzbrajane są strategiczne dla Miasta tereny inwestycyjne.

Największym atutem, który nie tylko pozwolił na przyciągnięcie nowych inwestycji do miasta, ale również poprawił dostępność komunikacyjną Sieradza  - jest oddana pod koniec 2014 roku droga ekspresowa S-8 wraz z zachodnią obwodnicą Sieradza (DK12) i węzłami komunikacyjnymi "Sieradz-Południe" i "Sieradz-Wschód".


Aktywna polityka na rynku nieruchomości oraz stworzenie przyjaznego klimatu inwestycyjnego pozwoliły na przygotowanie w Sieradzu kompleksowej oferty dla potencjalnych przedsiębiorców, a przede wszystkim na pozyskaniu nowych inwestorów:

  • Asclepios S.A. (FI Ortie) - centrum logistyczne dla farmacji - Kompleks 5
  • Ceramika Tubądzin III - Zakład Produkcji Płytek Ceramicznych w Sieradzu - Kompleks 4
  • Schnee Polska Sp. z o.o. - producent podzespołów do AGD - Kompleks 7
  • Jeronimo Martins Polska S.A. - Centrum Logistyczne "Sieradz"
  • Zarecki Foods Sp. z o.o. - Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego - Kompleks 5

Miasto oferuje również ulgi i preferencje inwestycyjne w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz w podatku dochodowym w ramach inwestycji objętych decyzją o wsparciu otrzymywaną (dawne zezwolenie na działalność w strefie ekonomicznej). Dzięki temu prowadzone są również reinwestycje lokalnych przedsiębiorstw:

  • Cornette Underwear Sp. z o.o. Sp. k. – branża odzieżowa - Kompleks 2
  • Medana S.A. – branża farmaceutyczna - Kompleks 1 i 3
  • Scanfil Poland Sp. z o.o. - branża elektroniczna - Kompleks 6

Na ofertę Sieradza składają się zarówno tereny zlokalizowane w Miejskich Strefach Gospodarczych, jak i tereny, które mogą stanowić nieruchomości kwalifikujące się do objęcia zwolnieniami od podatku dochodowego w ramach przepisów o wspieraniu nowych inwestycji. Miasto oferuje również pomoc e zbywaniu atrakcyjnych nieruchomości komercyjnych, mogących stanowić alternatywę dla terenów miejskich.

Ze względu na atrakcyjne położenie na szczególną uwagę zasługuje Miejska Strefa Gospodarcza "Elewator", zlokalizowana przy ul. Sienkiewicza i ul. Sosnowej. Ten blisko 25 hektarowy teren o funkcji przemysłowej i produkcyjno-składowej idealnie nadaje się pod logistykę bądź duże inwestycje przemysłowe. Niewątpliwie znacznym atutem tej lokalizacji jest również to, że w odległości ok 400 m zlokalizowany jest łącznik do węzła „Sieradz-Wschód” drogi ekspresowej S-8, która przebiega w odległości 1,3 km. Teren posiada również aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Miasto Sieradz jest właścicielem ponad 11 ha nieruchomości.W bezpośrednim sąsiedztwie tej strefy gospodarczej, na prawie 15 ha, w 2012 roku wybudowane zostało Centrum Logistyczne "Sieradz" firmy Jeronimo Martins Polska S.A. - właściciela sieci "Biedronka", która jako pierwsza doceniła atrakcyjność tego terenu. W ramach inwestycji powstało ponad 300 nowych miejsc pracy. Inwestor wybudował budynek magazynowy oraz administracyjny o łącznej powierzchni prawie 30.000 m2 (wielkość kilku boisk do piłki nożnej). Obsługa załadunkowo-rozładunkowa odbywa się na prawie 70 rampach, które zapewniają dostęp do każdego „podmagazynu”. Nowy obiekt obsługuje sklepy w promieniu ponad 100 km.