ULGI I PREFERENCJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW INWESTUJĄCYCH W SIERADZU


Regionalna Pomoc Inwestycyjna (RPI) - realne korzyści dla inwestorów

Podstawa prawna: Uchwała nr LVIII/387/2022 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej - uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 roku.


W Sieradzu w ramach ulg i specjalnych preferencji dla inwestorów oraz nowelizacją obowiązujących aktów prawnych, obowiązuje uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (RPI) oraz możliwość zwolnienia z podatku dochodowego CIT i podatku PIT.


Regionalna Pomoc Inwestycyjna w Sieradzu w skrócie


Tereny inwestycyjne Podstrefy Sieradz Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Kompleks 4 i 5 - ul. Dworska


Inwestycje zlokalizowane w latach 2016-2020 na miejskich terenach inwestycyjnych w Podstrefie Sieradz Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Kompleks 4 i 5 - ul. Dworska (widok od strony ul. POW)


Tereny inwestycyjne Podstrefy Sieradz Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Kompleks 7 - ul. Górka Kłocka