ZACHĘTY INWESTYCYJNE:

 • Pomoc publiczna i niski koszt wejścia inwestycji dla inwestycji objętych decyzją o wsparciu
 • Zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (RPI)
 • Możliwość zwolnienia z podatku dochodowego CIT i podatku PtT
 • Dobrze przygotowane nieruchomości inwestycyjne w ramach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Dobry klimat inwestycyjny poparty doświadczeniami i opiniami inwestorów oraz duza ilość reinwestycji w mieście
 • Bezpłatna pomoc na każdym etapie przebiegu procesu inwestycyjnego w ramach Punktu Obsługi Inwestora

WIODĄCE SEKTORY GOSPODARKI:

 • usługowy
 • administracyjny
 • handlowy
 • rolny
 • przemysłowy


INSTYTUCJE OKOŁOBIZNESOWE:

 • Regionalna Izba Gospodarcza w Sieradzu ul. Pułaskiego S, 98-200 Sieradz teł. *48 43 8221? 99, e-mail: rig@tnaszepl
 • Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Promocji, Wydział Promocji Przedsiębiorczości al. Piłsudskiego 8, 90-0S1 Łódź tel. 42 663 36 00
 • Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul. Tymienieckiego 22G, 90-349 Łódź (1-48) 42 67627 S3, ernail: info@51eselodz.pl