Biznes Europejskie Forum Gospodarcze w Łodzi (2-4 grudnia 2020)
  • 23 listopada 2020

Europejskie Forum Gospodarcze w Łodzi (2-4 grudnia 2020)

Europejskie Forum Gospodarcze, to cykliczne coroczne wydarzenie organizowane przez Województwo Łódzkie. Na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych imprez gospodarczych w kraju. W tym roku Forum odbywać się będzie w formule online.

Forum ma już ugruntowaną pozycję i stanowi platformę wymiany doświadczeń między przedsiębiorcami – szczególnie małych oraz średnich firm. Swobodna i przyjazna atmosfera sprzyja wypracowaniu wspólnych rozwiązań dla wielu branż. Liczne grono biznesmenów stwarza doskonałą szansę na poszerzanie kontaktów i znalezienie potencjalnych klientów. Wydarzenie obejmuje różnorodne tematy gospodarcze. Będziemy mówić o gospodarce, innowacjach i polityce społecznej. Dużo uwagi poświęcimy nowym technologiom, pracom badawczym oraz cyfryzacji. Zaprosimy do obrady nad przedsiębiorczością, jak również ekspansją firm na rynki zagraniczne

Europejskie Forum Gospodarcze to otwarta dyskusja prowadzona przez fachowców zachęcających do włączania się, wyrażania spostrzeżeń i opinii. Spotkania są inspirujące i motywujące. Jednym z wiodących tematów będzie internacjonalizacja przedsiębiorstw oraz ekspansja polskich firm na rynki zagraniczne.

Zapraszamy i zachęcamy do bezpłatnego udziału udział w forum. Link do rejestracji: Europejskie Forum Gospodarcze 2020 - rejestracja.

Więcej informacji można uzyskać na stronie forum.lodzkie.pl