Kolej Dużych Prędkości Konsultacje z mieszkańcami Sieradza - Kolej Dużych Prędkości (aktualne mapy)
  • 20 października 2021

Konsultacje z mieszkańcami Sieradza - Kolej Dużych Prędkości (aktualne mapy)

Aktualizacja: 26.10.2021

Konsultacje społeczne dla mieszkańców Miasta Sieradza -
bez gmin ościennych, dla których konsultacje będą prowadzone również bezpośrednio w ich gminach - odbędą się 12 listopada 2021r. od godz. 13:00 w Szkole Podstawowej nr 10 (Al. Grunwaldzka 10 - Sala Gimnastyczna).

Ze względu na obecne restrykcje, spotkania będą odbywały się z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.


Na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o. o. (CPK Sp. z o. o.) konsorcjum firm Multiconsult Polska Sp. z o.o., Arcadis Sp. z o.o., IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. oraz Transprojekt Gdański Sp. z o.o. opracowuje studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla budowy linii kolejowej nr 85 na odcinku Łódź – Sieradz Północny i linii kolejowej nr 86 na odcinku Sieradz Północny – Kępno – Czernica Wrocławska – Wrocław Główny.

Jednym z elementów prac nad dokumentem są konsultacje z mieszkańcami gmin przez które przebiega planowana linia kolejowa. I tura konsultacji społecznych z mieszkańcami planowana jest w okresie listopad-grudzień 2021 roku.

Dla mieszkańców Miasta Sieradza -
bez gmin ościennych, dla których konsultacje będą prowadzone również bezpośrednio w ich gminach - termin został ustalony na 12 listopada 2021r. od godz. 13:00. O miejscu konsultacji poinformujemy do końca października br. Ze względu na obecne restrykcje, spotkania będą odbywały się z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.

SZCZEGÓŁOWA MAPA PRZEBIEGU KDP W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA SIERADZA

Wariant akceptowany przez Gminę Miasto Sieradz: W41 (pomarańczowy).

1. Mapa centralna
- w granicach administracyjnych Sieradza

2. Okolice ul. POW/Dworska


3. Okolice ul. Wojska Polskiego/Dzigorzewska


4. Okolice ul. Uniejowska/Borek
Konsultacje społeczne umożliwią mieszkańcom, instytucjom branżowym oraz jednostkom samorządu terytorialnego:
  • zapoznanie się z wariantami przebiegów planowanej linii kolejowej,
  • zadanie indywidualnych pytań i uzyskanie na nie odpowiedzi,
  • wyrażenie własnej opinii na temat planowanej inwestycji w ramach odpowiedzi na pytania ankietowe, których analiza będzie mieć wpływ na wybór wariantu inwestorskiego – rekomendowanego do dalszych prac projektowych

Zapraszamy i zachęcamy do wypełnienia ankiety i zgłaszania uwag. Otrzymane odpowiedzi oraz postulaty posłużą do uszczegółowienia rozwiązań projektowych w toku opracowania kolejnych etapów prac.
Ankieta dostępna jest online: ANKIETA ONLINE

W ramach kolejnej tury konsultacji – w II/III kwartale 2022 r., zostaną przekazane Państwu do konsultacji uszczegółowione rozwiązania projektowe inwestycji, a także zostanie zaprezentowany wariant inwestorski, który wskaże bezpośrednio nieruchomości przez które zaplanowany został przebieg linii kolejowej.

Więcej informacji można uzyskać pod linkiem: KDP-SIERADZ