Biznes Mapa pomocy regionalnej na lata 2022-2027
  • 28 grudnia 2021

Mapa pomocy regionalnej na lata 2022-2027

Od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2027 r., zgodnie z nowym Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 grudnia 2021r. (link: Dz. U. z 2021, poz. 2422) obowiązywać będą nowe zasady pomocy regionalnej dla przedsiębiorców. Rozporządzenie określa obszary kraju, na których dopuszczalne jest udzielenie pomocy regionalnej oraz określa wielkość tej pomocy. Dla województwa łódzkiego maksymalny wskaźnik intensywności pomocy wynosi 40% (duże firmy).

W przypadku inwestycji planowanych w Sieradzu, od 1 stycznia 2022 r., o 5 punktów procentowych zwiększył się wskaźnik maksymalnej intensywności pomocy publicznej, który zamiast obecnych 35% wynosi 40% (duże firmy).

Poziom intensywności pomocy publicznej będzie mógł być powiększony w zależności od wielkości przedsiębiorstwa o kolejne:
  • 20 punktów procentowych, tj. z dotychczasowych 55% (35% + 20%) do 60% (40% + 20%) dla mikro i małych przedsiębiorstw;
  • 10 punktów procentowych, tj. z dotychczasowych 45% (35% + 10%) do 50% (40%+10%) w przypadku średnich przedsiębiorstw.


Źródło mapy: Deloitte Poland