11,04 ha - strefa gospodarcza "Elewator" - możliwość powiększenia obszaru inwestycji

ul. Sienkiewicza / ul. Sosnowa

Filtry

11,04 ha - strefa gospodarcza "Elewator" - możliwość powiększenia obszaru inwestycji

Opis

STREFA GOSPODARCZA "ELEWATOR" - UL. SIENKIEWICZA / UL. SOSNOWAOsoba do kontaktu:
Rafał Wojtczak
e-mail: r.wojtczak@umsieradz.pl, tel. +48 43 826-61-47Atuty oferowanej strefy gospodarczej docenili tacy inwestorzy jak:

 • Jeronimo Martins Polska S.A. - centrum dystrybucyjne "Biedronka" (13,5 ha)


Opis nieruchomości
Powierzchnia: powierzchnia terenu inwestycyjnego wynosi 11,04 ha i stanowi własność Gminy Miasto Sieradz. Istnieje możliwość powiększenia obszaru inwestycji. Całkowity obszar objęty obowiązującym planem miejscowych wynosi łącznie około 23 ha.  MPZP dopuszcza budowę magazynów wysokiego składowania do 40 m wysokości.
Przeznaczenie: obowiązuję miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, funkcja produkcyjno-składowo-magazynowa.
Charakter działki: niezabudowana
Właściciel: Gmina Miasto Sieradz, plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
Uzbrojenie: działka posiada dostęp do niezbędnej infrastruktury technicznej z możliwością rozbudowy, na warunkach określonych przez gestorów sieci.

Charakterystyka terenu
Teren (miejskie grunty inwestycyjne 11,04 ha) przeznaczony w całości do zainwestowania, dostępny z drogi krajowej nr DK83 (dawna DK12 i DK14) poprzez ul. Sosnową w kierunku na Łódź, Warszawę, Wrocław, Poznań. W odległości 1,3 km znajduje się Węzeł Sieradz-Wschód, który łączy się bezpośrednio z drogą ekspresową S-8.

Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią: od północy droga gminna ul. Magazynowa (projektowana) oraz linia kolejowa nr 14 wschód-zachód wraz z bocznicą o znaczeniu krajowym, łącząca Warszawę i aglomerację łódzką z Wielkopolską i Dolnym Śląskiem, od południa droga krajowa DK83 (ul. Sienkiewicza), od wschodu Centrum Logistyczne "Sieradz" Jeronimo Martins Polska S.A., ul. Sosnowa (droga powiatowa), od północy i zachodu prywatne grunty inwestycyjne.

Obsługa komunikacyjna
Dojazd do terenu z drogi krajowej nr DK83 - poprzez ul. Sosnową i północną część terenu planowaną drogą gminną (ul. Magazynowa).

Wyposażenie w infrastrukturę techniczną
Teren z dostępem do infrastruktury technicznej z możliwością rozbudowy. Warunki techniczne przyłączenia inwestycji do sieci określa gestor sieci.

Stan prawny
Teren o powierzchni 11,04 ha stanowi własność Miasta Sieradza, pozostała część stanowi własność prywatną z możliwością zakupu.

Przeznaczenie terenu w opracowaniach planistycznych
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren o funkcji produkcyjnej, składowej i magazynowej i usługowej wraz z niezbędnymi do jej funkcjonowania budynkami (np. administracyjnymi, socjalnymi, technicznymi itp.).

Od 28 lipca 2021r. obowiązuje nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tych terenów:


Preferowane inwestycje

Przetwórstwo przemysłowe, Logistyka 

Szczegóły oferty

 • ID:

 • Kategoria:

 • Rodzaj oferty:

 • 344

 • Oferty miasta

 • sprzedaż

 • Powierzchnia:

 • Cena:

 • Dostępność:

 • 136 300 m²

 • -

 • Dostępne

Lokalizacja ul. Sienkiewicza / ul. Sosnowa