11,04 ha - strefa gospodarcza "Elewator" - możliwość powiększenia obszaru inwestycji

ul. Sienkiewicza / ul. Sosnowa / ul. Magazynowa

Filtry

11,04 ha - strefa gospodarcza "Elewator" - możliwość powiększenia obszaru inwestycji

Opis

Osoba do kontaktu:

Rafał Wojtczak (obsługa inwestora)
e-mail: r.wojtczak@umsieradz.pl, tel. +48 43 826-61-47Atuty oferowanej strefy gospodarczej docenili tacy inwestorzy jak:

 • Jeronimo Martins Polska S.A. - centrum dystrybucyjne "Biedronka" (13,5 ha)


Opis nieruchomości
Powierzchnia: powierzchnia terenu inwestycyjnego wynosi 11,0362 ha i stanowi własność Gminy Miasto Sieradz. Istnieje możliwość powiększenia obszaru inwestycji. Całkowity obszar objęty obowiązującym planem miejscowym wynosi łącznie około 23,7 haMPZP dopuszcza w części nieruchomości objętych mpzp budowę magazynów wysokiego składowania do 40 m wysokości.

Nieruchomości zlokalizowane są w niewielkiej odległości od drogi ekspresowej S-8 "Węzeł Sieradz-Wschód" (odległość drogowa około 2,3 km).

Przeznaczenie: obowiązuję miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, funkcja produkcyjno-składowo-magazynowa P-U/UC.

Link do mpzp: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Charakter działki: niezabudowana

Właściciel: Gmina Miasto Sieradz, plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz

Uzbrojenie: działka posiada dostęp do infrastruktury technicznej z możliwością rozbudowy, na warunkach określonych przez gestorów sieci.


<

Szczegóły oferty

 • ID:

 • Kategoria:

 • Rodzaj oferty:

 • 344

 • Oferty miasta

 • sprzedaż

 • Powierzchnia:

 • Cena:

 • Dostępność:

 • 110 362 m²

 • -

 • Dostępne

Lokalizacja ul. Sienkiewicza / ul. Sosnowa / ul. Magazynowa