Biznes Nowe zasady udzielania pomocy inwestycyjnej i nowa mapa pomocy regionalnej na lata 2022-2027
  • 11 czerwca 2021

Nowe zasady udzielania pomocy inwestycyjnej i nowa mapa pomocy regionalnej na lata 2022-2027

Komisja Europejska opublikowała nowe wytyczne w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej. Od początku 2022 r. zmienią się zasady aplikowania o tzw. grant rządowy i zwolnienie podatkowe w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Nowe wytyczne, określające warunki przyznawania regionalnej pomocy inwestycyjnej, w dużej mierze wpłyną na dostępność i poziom pomocy w poszczególnych województwach.

Wytyczne, to zbiór zasad, na podstawie których państwa członkowskie mogą przyznawać przedsiębiorstwom pomoc, aby wspierać rozwój gospodarczy obszarów UE znajdujących się w niekorzystnym położeniu.


W przypadku inwestycji planowanych w Sieradzu, od 01 stycznia 2022r., o 5 punktów procentowych zwiększy się wskaźnik maksymalnej intensywności pomocy publicznej, który zamiast obecnych 35% będzie wynosił 40% (duże firmy).

Poziom intensywności pomocy publicznej będzie mógł być powiększony wg wielkości przedsiębiorstwa o kolejne:


  • 20 punktów procentowych, tj. z obecnych 55% (35% + 20%) do 60% (40% + 20%) dla mikro i małych przedsiębiorstw;
  • 10 punktów procentowych, tj. z obecnych 45% (35% + 10%) do 50% (40%+10%) w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Zgodnie z treścią Wytycznych każde państwo członkowskie powinno opracować i zgłosić do akceptacji Komisji Europejskiej mapę pomocy regionalnej obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. Mając na uwadze zakłócenia w gospodarce spowodowane pandemią COVID-19, planowany jest przegląd śródokresowy map pomocy regionalnej w 2023 r.

Źródło: Deloitte Poland