Infrastruktura miejska Powstała Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie Sp. z o.o.
  • 09 czerwca 2021

Powstała Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie Sp. z o.o.

8 czerwca br. w Radomsku Prezydent Miasta Sieradza Paweł Osiewała, wspólnie z przedstawicielami samorządów Pabianic, Bełchatowa, Skierniewic oraz Radomska, podpisał akt założycielski spółki, która będzie realizowała inwestycje mieszkaniowe w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM). W uroczystości podpisania umowy spółki SIM udział wzięli Wicepremier, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosław Gowin, Wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii Anna Kornecka oraz Wicewojewoda Łódzki Krzysztof Ciecióra.

Miasto Sieradz na przystąpienie do spółki SIM (wkład własny do spółki i objęcie w niej udziałów) otrzymało pod koniec maja br. z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa bezzwrotną dotację w wysokości 3 mln zł. 

Przy ul. Sikorskiego w Sieradzu najpóźniej do 2025 roku powstanie blisko 100 nowych mieszkań w ramach rządowego pakietu programów budownictwa społecznego.

fot. Urząd Miasta Radomsko(fot. Urząd Miasta Radomsko)

W pierwszej kolejności zadaniem spółki będzie opracowanie harmonogramu dla poszczególnych etapów realizacji inwestycji. Po rozpoczęciu funkcjonowania spółki SIM, każdy z samorządów we własnym zakresie będzie zgodnie z ustawą opracowywał kryteria przydziału lokali. Warunki przydziału lokali zostaną określone w odpowiednich uchwałach Rady Miejskiej, w których znajdą się również niezbędne dla mieszkańców do złożenia wnioski o przydział mieszkania.

SIM-y to spółki, które w porozumieniu z samorządem budują i wynajmują mieszkania z przystępnym czynszem dla osób o najniższych dochodach. Mają być alternatywą dla tych, których nie stać na kredyt mieszkaniowy z uwagi na brak zdolności kredytowej. SIM-y mają również zapewnić możliwość dojścia do własności mieszkania.

Oczekiwane efekty wprowadzenia społecznej części pakietu mieszkaniowego w Sieradzu, mają być silnym impulsem dla rozwoju sektora budownictwa wielorodzinnego w mieście, a przede wszystkich mają być wsparciem dla rodzin, które chciałyby nabyć własne mieszkanie na preferencyjnych zasadach. Program nie tylko zachęca obecnych mieszkańców Sieradza do pozostania i współkształtowania jego przyszłości, ale daje również możliwość zwiększenia zainteresowania dla osób, które zadeklarowały chęć przeprowadzenia się do Sieradza, głównie za sprawą podjęcia pracy w mieście.

Warto zwrócić uwagę, że SIM-y, to również wsparcie dla przedsiębiorców, którzy poszukują mieszkań pracowniczych. Według danych GUS z 31.12.2018r. wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Sieradza 1760 osób wyjeżdżało do pracy do innych miast, a 3281 osób przyjeżdżało do pracy w Sieradzu spoza miasta – tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi +1521 i jest wyższe o 414 osób niż w analizowanej macierzy danych GUS z 2016 roku.

Pokazuje to, że Sieradz jest nie tylko dobrym i perspektywicznym miastem do pracy, ale również dobrym miastem do tworzenia mieszkań pracowniczych (pracownicy i ich rodziny), które w perspektywie czasu mogą spowodować napływ ludności do miasta, a co za tym idzie wzrost liczby mieszkańców i spadek pogorszenia sytuacji demograficznej miasta.