Infrastruktura miejska Sieradz w 3D - interaktywna mapa Sieradza
  • 09 lutego 2021

Sieradz w 3D - interaktywna mapa Sieradza

Zachęcamy do korzystania z nowej interaktywnej mapy Sieradza, której pełne możliwości można znaleźć pod adresem https://sieradz.obliview.com/.

Mapa zawiera model 3D Sieradza, ortofotomapę z możliwością płynnego skanowania zmian terenu od 2004 do 2020 roku. Istnieje również możliwość przeglądania zdjęć ukośnych Sieradza oraz przeglądania mapy w technologii laserowego skanowania lotniczego "Lidar". Rozdzielczość przestrzenna tych zdjęć to 5 cm. Oznacza to, że każdy piksel zdjęcia jest w przybliżeniu kwadratem 5x5 cm reprezentującym rzeczywisty obraz terenu, dzięki której nie tylko możemy bardzo dokładnie obejrzeć teren, ale również dokonać jego szczegółowych pomiarów.

Dzięki szczegółowym zdjęciom i danym, które znajdują się w serwisie można dokonywać pomiarów w poziomie i pionie oraz mierzyć powierzchnię a nawet sprawdzić, jak duży potencjał solarny posiadają dachy budynków w Sieradzu. Ta ostatnia funkcjonalność jest możliwa dzięki analizie zacienienia i nasłonecznienia obiektów.

W wyniku lotów prowadzonych nad Sieradzem (kwiecień 2020r.) wykonano około 15 tys. zdjęć z czego, aż 12 tys. to zdjęcia ukośne.Obszar objęty opracowaniem to ponad 51 km kwadratowych. Sieradz jest pierwszym miastem gdzie wykorzystujemy nową technologię publikacji wszystkich zebranych danych, czyli nie tylko zdjęć ukośnych ortofotomap czy modeli 3D, ale pierwszy opublikowany został lotniczy scanning laserowy, czyli ogromną ilość punktów w 3D, posiadających współrzędne x, y, z.

Jest to pierwsza w historii miasta mapa, stworzona m.in. na podstawie lotniczych zdjęć ukośnych, dzięki czemu obiekty można obejrzeć nie tylko z góry, ale również z kilku stron w tym model 3D miasta. Dzięki ukośnym zdjęciom oraz modelowi 3D można zobaczyć Sieradz z zupełnie innej perspektywy.Linia pod