Infrastruktura miejska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM) - coraz bliżej do 100 nowych mieszkań
  • 12 lutego 2021

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM) - coraz bliżej do 100 nowych mieszkań

Prezydent Miasta Sieradza, Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości (spółka Skarbu Państwa) oraz przedstawiciele Piotrkowa Trybunalskiego, Pabianic, Bełchatowa, Skierniewic i Radomska podpisali wspólne porozumienie dotyczące realizacji programów mieszkaniowych w ramach społecznego pakietu mieszkaniowego. Styczniowa nowelizacja ustaw w ramach społecznego pakietu mieszkaniowego (24 zmiany przepisów regulacyjnych w kilku ustawach) wprowadziła  nowy instrument rozwoju tego sektora w postaci Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM). Ideą podpisanego porozumienia jest założenie przez samorządy Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, która w każdym z tych miast będzie budowała około 100 nowych mieszkań z możliwością dojścia do własności oraz niskim czynszem.

SIM-y to spółki, które w porozumieniu z samorządem budują i wynajmują mieszkania z przystępnym czynszem. Mają być alternatywą dla tych, których nie stać na kredyt mieszkaniowy z uwagi na brak zdolności kredytowej. SIM-y mają zapewnić również możliwość dojścia do własności mieszkania.

Miasto Sieradz na przystąpienie do spółki SIM (jako wkład własny do spółki i objęcie w niej udziałów) otrzyma z rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa bezzwrotną dotację w wysokości 3 mln zł. Ponadto w Banku Gospodarstwa Krajowego przewidziane zostały 35% bezzwrotne granty na rozpoczęcie budowy mieszkań, dodatkowe wsparcie w wysokości 10% w przypadku wniesienia wkładu rzeczowego w postaci nieruchomości do spółki SIM oraz preferencyjny kredyt SBC (społecznego budownictwa czynszowego), który daje niski koszt finansowania inwestycji bez marży banku.

Na obecnym etapie, wspólnie z Krajowym Zasobem Nieruchomości tworzona jest spółka celowa - SIM, której zadaniem będzie opracowanie harmonogramu dla poszczególnych etapów realizacji inwestycji, aż do momentu zakończenia budowy i zasiedlenia lokali.

Po rozpoczęciu funkcjonowania spółki SIM, każdy z samorządów we własnym zakresie będzie opracowywał kryteria przydziału lokali, które zostaną określone w odpowiednich uchwałach Rady Miejskiej, w których znajdą się również niezbędne do złożenia wnioski o przydział mieszkania z SIM.

Inwestycja będzie realizowana nie nieruchomościach położonych przy nowo wybudowanym przedłużeniu ul. Sikorskiego. 

Celem programu jest SIM:
  •    zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach;
  •     możliwość dojścia do własności w nowo budowanych mieszkaniach w ramach SIM;
  •     poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach;
  •     dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań;
  •     ułatwienia dla osób, które mają książeczki mieszkaniowe;
  •     pomoc dla najemców dotkniętych ekonomicznymi skutkami COVID-19;
  •     wprowadzenie dopłat do czynszu dla osób, których dochody zmniejszyły się przez pandemię.