Infrastruktura miejska Strefa Gospodarcza "Elewator" - projekt ul. Magazynowej
  • 25 września 2020

Strefa Gospodarcza "Elewator" - projekt ul. Magazynowej

Do końca 2020 roku ma powstać dokumentacja projektowa nowej ulicy w Sieradzu - ul. Magazynowa. Będzie to droga dojazdowa łącząca tereny inwestycyjne strefy gospodarczej "Elewator" z rondem im. "Sieradzkich Żołnierzy Łączności" do Węzła-Wschód drogi ekspresowej S8.

Inwestycja o łącznej długości blisko 800 mb znacznie poprawi dostęp komunikacyjny do terenów inwestycyjnych strefy "Elewator:, gdzie Miasto ma ponad 11ha wolnych terenów inwestycyjnych przyległych do Centrum Dystrybucyjnego Jeronimo Martins Polska (14ha).

Budowa infrastruktury drogowej w tym terenie pozwoli na uruchomienie bezpośredniego dojazdu do blisko 14ha terenów inwestycyjnych, które Miasto posiada w tej lokalizacji, co z pewnością przyczyni się do szybszego pozyskania inwestorów, którzy utworzą nowe inwestycje i nowe miejsca pracy nie tylko w Sieradza, ale również w regionie.

Uzupełnienie brakującej infrastruktury drogowej przyczyni się również do poprawy całego układu komunikacyjnego w tej okolicy i zapewni poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Realizacja inwestycji drogowej pozwoli na przeniesienie ruchu samochodów ciężarowych z ulicy Sienkiewicza, obsługujących istniejące i nowopowstałe zakłady i odciąży newralgiczne skrzyżowanie ul. Sienkiewicza z ul. Sosnową.