4,79 ha - Strefa gospodarcza "Dworska" - etap II - możliwość powiększenia obszaru inwestycji łącznie do 5,57 ha z opcją do 9,5 ha

ul. Dworska / ul. POW

Filtry

185,00 zł/m²

4,79 ha - Strefa gospodarcza "Dworska" - etap II - możliwość powiększenia obszaru inwestycji łącznie do 5,57 ha z opcją do 9,5 ha

Opis

STREFA GOSPODARCZA "DWORSKA / POW" - ETAP II


Osoba do kontaktu:
Rafał Wojtczak
e-mail: r.wojtczak@umsieradz.pl, tel. +48 43 826-61-47Atuty oferowanej strefy gospodarczej docenili tacy inwestorzy jak:

 • Asclepios S.A. (FI Ortie) - centrum logistyczne dla farmacji - Kompleks 5 PS ŁSSE - (2,77 ha);
 • Ceramika Tubądzin - Zakład Produkcji Płytek Ceramicznych - Kompleks 4 PS ŁSSE - (7,8 ha);
 • Zarecki Foods Sp. z o.o.  - Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego - Kompleks 5 PS ŁSSE - (2,97 ha);


Opis nieruchomości


Powierzchnia:
4,7972 ha stanowi własność Miasta Sieradza (1,1268 ha 0,8665 ha + 2,8039 ha), po zakupie prywatnych nieruchomości (0,2660 ha + 0,5063 ha) istnieje możliwość uzyskania łącznej powierzchnia terenu inwestycyjnego 5,5695 ha.

Przeznaczenie
: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (2P-U), funkcja produkcyjno-składowo-magazynowa.

Charakter działki:
niezabudowana

Uzbrojenie:
działki posiadają dostęp do niezbędnej infrastruktury technicznej w ul. Dworskiej (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja, deszczowa) z możliwością rozbudowy. Istnieje możliwość dostępu do sieci energetycznej i sieci gazowej po określeniu parametrów technicznych inwestycji, na zasadach określonych przez gestorów poszczególnych sieci. Miasto, aktywnie uczestniczy w procesie uzgadniania warunków technicznych.

Obsługa komunikacyjna i połączenia transportowe
Dostęp do terenu od strony ul. Dworskiej (droga gminna). Dojazd do drogi ekspresowej S8 (odległość około 6 km) poprzez ul. P.O.W. (droga wojewódzka DW480) oraz Zachodnią Obwodnicę Sieradza (droga krajowa DK12) do Węzła Sieradz-Południe drogi ekspresowej S8.

Wyposażenie w infrastrukturę techniczną
Działki posiadają dostęp do niezbędnej infrastruktury technicznej w ul. Dworskiej (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja, deszczowa) z możliwością rozbudowy. Istnieje możliwość dostępu do sieci energetycznej i sieci gazowej po określeniu parametrów technicznych inwestycji, na zasadach określonych przez gestorów poszczególnych sieci. Miasto, aktywnie uczestniczy w procesie uzgadniania warunków technicznych.

Stan prawny
Teren o powierzchni ~4,8 ha stanowi własność Miasta Sieradza. Pozostał część nieruchomości stanowią grunty prywatne ~5,57 ha - z opcją powiększenia całkowitej powierzchni terenu inwestycyjnego do ~9,5 ha (poprzez dokupienie działek prywatnych w kierunku wschodnim, bezpośrednio do ul. Dworskiej).

Przeznaczenie terenu w opracowaniach planistycznych
Dla terenów brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (2P-U).

Link do ortofotomapy (2023r.) - https://sieradz.simplygeo.pl/#/449obj


Szczegóły oferty

 • ID:

 • Kategoria:

 • Rodzaj oferty:

 • 472

 • Oferty miasta

 • sprzedaż

 • Powierzchnia:

 • Cena:

 • Dostępność:

 • 47972 m²

 • 185,00 zł/m²

 • Dostępne

Lokalizacja ul. Dworska / ul. POW