1,63 ha - strefa gospodarcza "Wodociągi" - etap II - możliwość powiększenia obszaru inwestycji

ul. Górka Kłocka / ul. Jana Pawła II

Filtry

1 728 150,00

1,63 ha - strefa gospodarcza "Wodociągi" - etap II - możliwość powiększenia obszaru inwestycji

Opis

STREFA GOSPODARCZA "WODOCIĄGI" - UL. JANA PAWŁA II - UL. GÓRKA KŁOCKA - UL. ARMII KRAJOWEJ


Osoba do kontaktu:
Rafał Wojtczak
e-mail: r.wojtczak@umsieradz.pl, tel. +48 43 826-61-47Teren inwestycyjny o powierzchni 1,63 ha zlokalizowany jest w Strefie Gospodarczej "Wodociągi" , bezpośrednio przy ul. Górka Kłocka, w  sąsiedztwie firmy Schnee Polska Sp. z o.o. oraz MPWiK w Sieradzu.

Atuty oferowanej strefy gospodarczej docenili tacy inwestorzy jak:

 • Schnee Polska Sp. z o.o. - zakład produkcji koszy do zmywarek - Kompleks 7 Podstrefa Sieradz ŁSSE (5,4 ha)


Opis nieruchomości

Powierzchnia: minimalna 1,63 ha (grunty Miasta zaznaczone na mapie na zielony kolor).
Wykaz nieruchomości: obręb geodezyjny nr 20, działki ewidencyjne nr 256/3 (pow. 0,8362 ha), 257/3 (pow. 0,7998 ha) - własność Miasta.
Klasyfikacja gruntów: 256/3 – IVb, VI; 257/3 – IVb, VI.
Księga wieczysta: SR1S/00024855/6
Przeznaczenie: produkcyjno-składowo-magazynowa
Charakter działki: niezabudowana
Właściciel: Gmina Miasto Sieradz, plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
Uzbrojenie: działki posiadają dostęp do niezbędnej infrastruktury technicznej z możliwością jej rozbudowy.

Charakterystyka terenu
Teren o powierzchni łącznej 1,63 ha przeznaczony w całości do zainwestowania pod działalność produkcyjno-usługową lub magazynową. Poprzez zakup sąsiednich nieruchomości prywatnych istnieje możliwość poszerzenia obszaru do kompleksu o łącznej powierzchni 3,62 ha.

Obsługa komunikacyjna i połączenia transportowe
Dojazd do terenu bezpośrednio z ul. Górka Kłocka. W odległości około 0,6 km przebiega droga wojewódzka DW 482 oraz Zachodnia Obwodnica Sieradza (DK12), a w odległości 2 km od nieruchomości zlokalizowany jest Węzeł Sieradz-Południe drogi ekspresowej S-8.

Wyposażenie w infrastrukturę techniczną
Teren z bezpośrednim dostępem do istniejącej infrastruktury technicznej z możliwością rozbudowy na warunkach przyłączenia do sieci otrzymanych od gestorów sieci.

Niewątpliwym atutem nieruchomości jest dostęp do sieci energetycznej o mocy przyłączeniowej: 2000 kW (nowa stacja transformatorowa SN wybudowana w 2020 roku).

Stan prawny
Teren o powierzchni 1,63 ha stanowi własność Gminy Miasto Sieradz (grunty Miasta zaznaczone na mapie na zielony kolor).

Przeznaczenie terenu w opracowaniach planistycznych
Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Obowiązuje studium studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości wydana została decyzja o warunkach zabudowy (Nr 30/2021 z 24.02.2021r.) dla inwestycji polegającej na budowie budynku o funkcji magazynowej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej.

Preferowane inwestycje
Przetwórstwo przemysłowe, Logistyka

Szczegóły oferty

 • ID:

 • Kategoria:

 • Rodzaj oferty:

 • 471

 • Oferty miasta

 • sprzedaż

 • Powierzchnia:

 • Cena:

 • Dostępność:

 • 16 300 m²

 • 1 728 150,00 zł

 • Dostępne

Lokalizacja ul. Górka Kłocka / ul. Jana Pawła II