Kolej Dużych Prędkości Wybór wykonawcy STEŚ dla linii kolejowych KDP LK85 i LK86 - odcinek Sieradz
 • 16 czerwca 2021

Wybór wykonawcy STEŚ dla linii kolejowych KDP LK85 i LK86 - odcinek Sieradz

Centralny Port Komunikacyjny S.A. dokonał wyboru wykonawcy studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla projektu pn: „Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Łódź – Sieradz Północny i linii kolejowej nr 86 na odc. Sieradz Północny – Kępno – Czernica Wrocławska – Wrocław Główny”. W projekcie powstaną szczegółowe warianty przebiegu linii KDP, w tym wariant rekomendowany.

Projekt obejmuje odcinek linii kolejowej nr 85 zawierający się pomiędzy stacjami Łódź Fabryczna – Sieradz Północny oraz linię 86 na odcinku Sieradz Północny – Wrocław Główny, wraz z następującymi powiązaniami z infrastrukturą PKP PLK S.A.:

 • z linią kolejową nr 14 na odcinku do podg (posterunek odgałęźny) Retkinia do stacji Pabianice – powiązanie obukierunkowe, zapewniające zjazd z linii nr 85 od strony tunelu dalekobieżnego KDP na linię nr 14 w kierunku stacji Pabianice oraz zjazd z linii nr 85 od strony Sieradza na linię nr 14 w kierunku stacji Łódź Kaliska;
 • z linią kolejową nr 131 w rejonie miasta Szadek (wybrane warianty);
 • z linią kolejową nr 14 w rejonie podg Gajewniki (wybrane warianty);
 • z linia kolejową nr 14 (obustronnie) w zakresie zapewnienia powiązań ze stacją Sieradz;
 • z linią kolejową nr 181 – w zakresie powiązania ze stacją Wieruszów oraz przystankiem Wieruszów Miasto (nowy posterunek, w celu stworzenia połączenia Łodzi z Wieluniem);
 • z linią nr 181 w zakresie powiązań ze stacją Kępno, a dla wybranych wariantów także w rejonie Sycowa (o ile będzie zidentyfikowana taka potrzeba); z linią nr 272 w rejonie stacji Kępno (wybrane warianty);
 • z linią nr 143 na odcinku pomiędzy Bierutowem a Oleśnicą;
 • z linią nr 277 w rejonie Czernicy Wrocławskiej, Siechnic i Jelcza Laskowic (w zależności od wariantu);
 • z linią nr 132 na odcinku od Wrocławia Brochowa do okolic przystanku Zębice (w zależności od wariantu), jak również w kierunku Brzegu (wybrane warianty).

Bazowymi (podstawowymi) założeniami projektowymi dla analizowanego Projektu są:

 • prędkość projektowa: do 350 km/h;
 • prędkość eksploatacyjna na moment oddania do użytkowania: 250 km/h;
 • przeznaczenie linii: pasażerska na odcinku Łódź – Sieradz oraz pasażerska z dopuszczeniem ruchu towarowego na odcinku Sieradz – Wrocław (z uwzględnieniem ew. dodatkowej pary torów dla ruchu towarowego pomiędzy węzłem z linią 143 w rejonie Bierutowa a Wrocławskim Węzłem Kolejowym);
 • kody ruchu zgodnie z TSI Infrastruktura: P1 (cały odcinek objęty Projektem), F1 (na odcinku– stacja Sieradz - Wrocław Brochów);
 • zasilanie: 25 kV AC.
Powyższe założenia należy traktować jako podstawowe – w zakresie odcinków stanowiących bezpośrednie powiązanie z infrastrukturą PKP PLK S.A. będą one wymagały weryfikacji i ew. modyfikacji.

Celem realizacji inwestycji kolejowej jest stworzenie szybkiego, niezawodnego i bezpiecznego powiązania transportowego Wrocławia z Warszawą, Łodzią i CPK, a dzięki budowie odcinka Łódź-Sieradz – poprawa powiązań transportowych ze wspomnianymi ośrodkami także miast południowej Wielkopolski (Kalisz, Ostrów Wielkopolski.

W efekcie budowy infrastruktury kolejowej nastąpi ograniczanie wykluczenia komunikacyjnego w transporcie kolejowym i poprawa powiązań o zasięgu regionalnym, z wykorzystaniem linii dużych prędkości również na potrzeby szybkich połączeń wojewódzkich – ukierunkowane w szczególności na lepsze zaspokojenie potrzeb transportowych południowo-zachodnich rejonów woj. łódzkiego (m.in. Sieradz, Wieruszów, Wieluń) oraz poprawa powiązań towarowych Dolnego Śląska z centralną i północną Polską, poprzez możliwość wykorzystania na ten cel linii objętej Projektem na odcinku Wrocław – Sieradz.

Najkorzystniejszą ofertę, która nie podlegała odrzuceniu oraz spełniała warunki udziału w postępowaniu przetargowym złożyło konsorcjum:

Multiconsult Polska sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa;
Arcadis Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum 1, ul. Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa;
Transprojekt Gdański Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum 2, ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk;
IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo sp. z o.o. – Partner Konsorcjum 3, ul. Ślężna 104/lok. 1, 53-111 Wrocław.

Opracowano na podstawie danych zawartych w OPZ. Źródło: CPK