Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)

Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
Infolinia: 801 598 888 / 22 475 88 88
https://bgk.pl

Region Łódzki
ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź
tel.: 22 475 17 00
e-mail: lodz@bgk.pl


Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje finansowanie inwestycyjne (w formie kredytu lub obligacji) dedykowane projektom zagranicznym polskich firm i/lub ich zagranicznych spółek córek. BGK w ten sposób wspiera polskie przedsiębiorstwa występujące w roli inwestora zagranicą. Finansowanie może zostać przeznaczone m.in. na zakup spółek/aktywów za granicą, budowę zakładów produkcyjnych, czy też sieci sprzedaży poza Polską.


Priorytetowym zadaniem Banku Gospodarstwa Krajowego zgodnym ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest wspieranie polskich przedsiębiorstw w ich międzynarodowej ekspansji. Oferta produktowa Banku w zakresie bezpośredniego finansowania eksportu usług i dóbr inwestycyjnych oraz ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw pozwala na elastyczne dostosowywanie struktury finansowania do potrzeb danej transakcji. BGK udziela finansowania zarówno zagranicznym nabywcom polskich towarów i usług (podmioty prywatne, jak i publiczne), jak również polskim przedsiębiorstwom realizującym projekty zagraniczne. Przy tego typu finansowaniach Bank koncentruje się na aktywach zagranicznych – w pierwszej kolejności analizowane są przepływy i zabezpieczenia zagraniczne.

Inne podmioty