Polska Agencja Inwestycji i Handlu

(dawniej Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych)

ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa
tel. PAIH24: +48 22 334 99 55
e-mail: paih24@paih.gov.pl
https://paih.gov.pl
PAIiH realizuje zadania zarówno w obszarze pozyskiwania inwestorów do Polski, jak również prowadzi szereg działań w zakresie wsparcia eksportu polskich firm na rynki zagraniczne. Agencja oferuje m. in. usługi w takich obszarach, jak:

Analiza potencjału eksportowego


Analiza zasobów przedsiębiorcy pod kątem rozpoczęcia/rozszerzenia działalności eksportowej oraz konkurencyjności produktu/usługi na rynkach międzynarodowych. Wskazanie mocnych i słabych stron oferty klienta oraz szans i zagrożeń w eksporcie. Przedsiębiorcy z sektora dużych firm, MŚP, czy startupów zainteresowani eksportem towarów i usług zagranicę otrzymają pełną analizę potencjału eksportowego dla produktów lub usługi. Analizy polecane są szczególnie firmom planującym dopiero wejście na rynki zagraniczne.

Wsparcie polega na:
 • konsultacji z doświadczonym ekspertem ds. eksportu;
 • wstępnym ustaleniu najbardziej perspektywicznych rynków rozwoju działalności;
 • rekomendacji dalszych działań i przedstawieniu oferty dopasowanej do potrzeb przedsiębiorcy.

Przygotowanie pakietów informacyjnych


Pakiet informacyjny, w zależności od potrzeb przedsiębiorcy, może obejmować m.in. dane makroekonomiczne, podstawowe informacje prawne, podatkowe, sektorowe czy dotyczące kultury biznesu lokalnego rynku.

Wsparcie polega na:
 • dostarczeniu materiału informacyjnego niezbędnego do podjęcia decyzji o wejściu lub rozwoju na danym rynku;
 • wsparciu informacyjnym wypracowanym w przystępnej formie przez ekspertów rynkowych i sektorowych.
Firmy zainteresowane współpracą otrzymają wysokiej jakości materiał analityczny bazujący na wiedzy i relacjach PAIH, sporządzany również we współpracy z partnerami międzynarodowymi, pomocny w zrozumieniu specyfiki lokalnego rynku i przygotowaniu do ekspansji.

Opracowanie strategii ekspansji na wybranych rynkach (Polskie Mosty Technologiczne)

Projekt Polskie Mosty Technologiczne (PMT) polega na wsparciu finansowym w tworzeniu strategii ekspansji na wybrane rynki pozaunijne.

Wsparcie polega na wyłonieniu w procedurze konkursowej przedsiębiorców, którzy w ramach grantu otrzymają:
 • pomoc w opracowaniu strategii ekspansji;
 • możliwość udziału w trzydniowych warsztatach rynkowych;
 • konsultacje z ekspertem (40 h);
 • merytoryczną i operacyjną pomoc Zagranicznych Biur Handlowych;
 • dofinansowaniu wydatków na danym rynku zagranicznym (zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych).

W ramach wsparcia możne uzyskać grant o wartości do 200 tys. zł, dzięki któremu firma może przygotować i wdrożyć strategię wejścia na rynki zagraniczne usługi, produktu czy technologii. Wsparcie dedykowane jest startupom i MŚP oferującym innowacyjne produkty, usługi lub technologie i kwalifikujące się do otrzymania pomocy de minimis.

Opracowanie list partnerów biznesowych (zakres listy jest uzależniony od specyfiki danego rynku)

PAIiH oferuje wsparcie w znalezieniu partnerów biznesowych na danym rynku i poddostawców w Polsce. Wsparcie polega na opracowaniu listy potencjalnych odbiorców za granicą bądź poddostawców w Polsce według poszczególnych kategorii, takich jak: kraj, typ produktu, profil firmy (producent, dystrybutor, usługodawca) oraz wielkości firmy.

Przedsiębiorcy z sektora dużych firm, MŚP, czy startupów zainteresowani eksportem towarów i usług zagranicę - w ramach tego pakietu - otrzymają zweryfikowaną listę podmiotów gospodarczych potencjalnych odbiorców bądź poddostawców.

Weryfikacja wiarygodności potencjalnych partnerów biznesowych

Wsparcie polega na:
 • dostarczeniu informacji o wiarygodności partnera biznesowego w oparciu o narzędzia analityczne dostarczane PAIH przez światowych dostawców;
 • rozpoznaniu (standingu) sytuacji ekonomiczno-finansowej potencjonalnego partnera przy wsparciu lokalnych relacji biznesowych przedstawiciela PAIH na danym rynku.
Firmy chcące rozpocząć działalność eksportową, otrzymają bezpieczeństwo w relacjach biznesowych i możliwość współpracy z rzetelnym partnerem na rynku zagranicznym.

Organizacja spotkań B2B (business-to-business)

Wsparcie polega na przygotowaniu skrojonych na miarę sesji B2B w oparciu o znajomość lokalnej specyfiki biznesowej i sieci szerokich kontaktów zagranicznych, którymi dysponuje PAIH i polega na:
 • identyfikacji potencjalnych partnerów biznesowych za granicą;
 • identyfikacji potencjalnych poddostawców w Polsce;
 • organizacji spotkań indywidualnych z wybranymi przez klienta partnerami biznesowymi oraz przedstawicielami lokalnych organizacji wsparcia biznesu i administracji rządowej.
Spotkanie biznesowe dopasowane do profilu firmy oraz produktu/usługi, którą polscy przedsiębiorcy chcą zaoferować na danym rynku. Program polecany jest w szczególności dla debiutantów w eksporcie, którzy nie mają doświadczenia na danych rynkach eksportowych.

Udzielanie wsparcia w kontaktach z administracją kraju eksportowego


Wsparcie w relacjach biznes-administracja umożliwiające efektywną realizację eksportu. Wsparcie polega na pośredniczeniu w relacjach oraz procedurach na styku biznes-administracja publiczna wszystkich szczebli. Dzięki temu eksporterzy otrzymują pomoc pracowników PAIH doświadczonych w kontaktach z administracją publiczną.

Program polecany jest szczególnie mniej doświadczonym eksporterom potrzebującym wsparcia w relacjach z administracją publiczną.

Organizacja szkoleń

PAIiH oferuje szkolenia i webinaria (w Polsce i Zagranicznych Biurach Handlowych) na temat specyfiki lokalnych rynków, prezentujące przykłady skutecznych strategii ekspansji.

Wsparcie polega na doradztwie ekspertów rynkowych i sektorowych oraz przybliżeniu charakterystyki poszczególnych rynków i sektorów. Program daje praktyczną i pomocną wiedzę w zrozumieniu praktycznych aspektów prowadzenia działalności eksportowej.

Inne podmioty