Regionalna Izba Gospodarcza w Sieradzu

Regionalna Izba Gospodarcza w Sieradzu

ul. Pułaskiego 5, 98-200 Sieradz
tel. +48 43 822 17 99
e-mail: rig@nasze.pl
http://rigsieradz.pl/


Regionalna Izba Gospodarcza w Sieradzu funkcjonuje od 15 lat (2003 r.) i skupia ok. 40 firm z różnych dziedzin gospodarki. Są to zarówno firmy duże, o ugruntowanej pozycji na rynku, jak i mniejsze, które dopiero na ten rynek wchodzą. Izba każdej z firm gwarantuje wszechstronną pomoc w zakresie, m.in., informacji na temat zmieniających się przepisów prawnych ważnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowania biznes-planów, wniosków kredytowych, windykacji należności czy redagowania umów cywilno-prawnych, a także z zakresu prawa handlowego i prawa pracy.

Regionalna Izba Gospodarcza informuje też swoich członków o możliwościach inwestycyjnych w regionie, organizuje spotkania, podczas których dyskutowane są warunki rozwoju potencjalnych inwestycji.

Firmy skupione w sieradzkiej Izbie mają także możliwość korzystania z cyklicznych spotkań członków Izby, podczas których praktykowana jest wymiana doświadczeń i podejmowanie wspólnych inicjatyw. RIG umożliwia też udział w szkoleniach, dotyczących różnych aspektów życia gospodarczego, zarówno organizowanych przez Izbę, jak i agendy rządowe.

Ważnym działaniem Izby w regionie jest dystrybucja informacji dotyczących pomocy Unii Europejskiej dla przedsiębiorców. W tym zakresie Izba stara się pomóc firmom w pozyskaniu wszelkich informacji na temat możliwości pozyskania środków z UE.

Jedną z dziedzin działalności RIG jest także organizacja spotkań z interesującymi postaciami życia gospodarczego oraz politycznego, ponieważ bardzo ważnym elementem współpracy z RIG w Sieradzu są - poza opisanymi - kontakty nieformalne ze środowiskiem biznesu skupionym wokół Izby.

Inne podmioty