Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIiE)

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Promocji
Wydział Promocji Przedsiębiorczości

al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
tel. 42 663 36 00
e-mail: promocja@lodzkie.pl
https://biznes.lodzkie.pl


Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, w skrócie COIE, jako oficjalny partner Ministerstwa Rozwoju oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. (PAIiH) jest dla inwestorów oraz polskich eksporterów bezpośrednim partnerem na terenie woj. łódzkiego. Działania COIE mają na celu wzrost aktywności przedsiębiorstw z terenu naszego województwa na rynkach zagranicznych poprzez ułatwienie dostępu do informacji niezbędnych do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim jak również inwestowania poza granicami Polski (w ramach tzw. usługi informacyjnej „pro-eksport”.

Inne podmioty