Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (COP)

Punkt Informacyjny Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź
tel.: 42 230 15 55/56
e-mail: info@cop.lodzkie.pl

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź
e-mail: cop@cop.lodzkie.pl
tel.: 42 230 15 50
https://cop.lodzkie.pl


Inne podmioty