Krajowa Izba Gospodarcza (KIG)

ul. Trębacka 40, 0-074 Warszawa
tel. + 48 22 630 96 00
e-mail: kig@kig.pl
https://kig.pl


Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. Powstała w 1990 roku. Reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc blisko 160 organizacji biznesowych, w tym:.

  • 67 Izb i związków branżowych
  • 63 Izb regionalnych
  • 21 Izb bilateralnych
  • 7 pozostałych organizacji (stowarzyszenia, fundacje)

KIG stale współpracuje z Rządem oraz agencjami rządowymi (PAIH, PARP, KOWR) w ramach realizacji projektów międzynarodowych. Krajowa Izba Gospodarcza organizuje seminaria, konferencje i inne wydarzenia poświęcone poszczególnym rynkom zagranicznym, szczególnie istotnym z punktu widzenia perspektyw rozwoju polskiego eksportu, np.: Indie, Iran, Turcja, Brazylia, Algieria.

Ponadto KIG świadczy szereg usług obejmujących wystawianie świadectw pochodzenia towarów, legalizację dokumentów handlowych, wystawianie Karnetów ATA oraz innych świadectw i zaświadczeń. KIG ma podpisane umowy o współpracy z większością narodowych izb gospodarczych na świecie.

Inne podmioty